KARDEŞLER GAYRİMENKUL
sol
sağ

Bafra Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Geççakır'dan Kurban Bayramı Mesajı

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Bafra Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Geççakır'dan Kurban Bayramı Mesajı
Bafra Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlığını 47 yıldır aralıksız sürdüren Metin Genççakır, Kurban Bayramı münasebeti ile kutlama mesajı yayınladı.

Bafra Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlığını 47 yıldır aralıksız sürdüren Metin Genççakır, Kurban Bayramı münasebeti ile kutlama mesajı yayınladı.

Bafra Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baş­ka­nı Metin Genç­ça­kır üye­le­ri­nin ve Tüm hemşerilerinin Kurban Bayramını kut­la­ya­rak bir­lik ve be­ra­ber­lik me­sa­jı verdi. Metin Genç­ça­kır açık­la­ma­sın­da şu ifa­de­le­re yer verdi.

“Yıl­lar­dır Bafra es­na­fı için mü­ca­de­le ver­dik. Bafra Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi  yö­ne­ti­mi ola­rak bu za­ma­na kadar hep bir­lik­te ha­re­ket ettik bun­dan son­ra­da et­me­ye devam ede­ce­ğiz. Bu bir­lik­te­lik de Bafra es­na­fı­na hiz­met ola­rak yan­sı­dı. Ay­rı­ca alın teri ile ça­lı­şan ve va­tan­daş­la­rı­mı­za hiz­met eden tüm es­naf­la­rı­mı­za te­şek­kür edi­yo­rum. Tüm üye ve Baf­ra­lı kar­deş­le­ri­mi­zin Kurban Bay­ra­mı­nın mü­ba­rek ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum.

“Bay­ram­lar, in­san­la­rın bir­bi­riy­le kay­naş­tı­ğı, bir­lik, pay­laş­ma ve hoş­gö­rü­nün güzel ör­nek­le­ri­nin ser­gi­len­di­ği özel gün­ler­dir. Kur­ban Bay­ra­mı, mil­let­çe sahip ol­du­ğu­muz dost­luk, kar­deş­lik, sos­yal da­ya­nış­ma ve yar­dım­laş­ma gibi ulvi duy­gu­la­rın ye­ni­den can­lan­dı­ğı, hal­kı­mı­zı bir­bi­ri­ne bağ­la­yan müs­tes­na bir bay­ram­dır. Bay­ram­la­rın ge­tir­di­ği barış, huzur ve kar­deş­lik or­ta­mı­nın de­ğe­ri­ni iyi bil­me­li­yiz. Özel­lik­le bay­ram gün­le­rin­de, bu­gün­le­rin ka­zan­dır­dı­ğı alış­kan­lık­la tüm ha­ya­tı­mız­da iyiye ve gü­ze­le yö­nel­me­li, in­san­la­ra hoş­gö­rüy­le yak­laş­ma­lı­yız. Biz­le­ri bir arada tutan de­ğer­le­ri­mi­ze sahip çık­ma­lı, bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­mi­zi ko­ru­ma­lı­yız. Bu ve­si­ley­le, tüm hem­şe­ri­le­ri­min ve İslam dün­ya­sı­nın Kurban Bay­ra­mı­nı kut­lu­yor, bay­ra­mın ül­ke­mi­ze, dün­ya­mı­za ve tüm in­san­lı­ğa barış, kar­deş­lik ve huzur ge­tir­me­si­ni di­li­yo­rum” dedi.

 

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Başkan Osman Tosuner’den Kurban Bayramı MesajıÖnceki Haber

Başkan Osman Tosuner’den Kurban Bayramı...

Osman PARLAK’tan Kurban Bayramı MesajıSonraki Haber

Osman PARLAK’tan Kurban Bayramı Mesajı

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar