medi bafra
sol
sağ

Milli güreşçinin adı spor salonunda yaşayacak

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Milli güreşçinin adı spor salonunda yaşayacak
Sam­sun Ata­kum Recep Tan­rı­ver­di Or­ta­oku­lu bün­ye­sin­de­ki ye­ni­le­nen spor sa­lo­nu­na mer­hum milli gü­reş­çi ve aynı za­man­da beden eği­ti­mi öğ­ret­me­ni Salih Şahin’in ismi ve­ril­di.

Sam­sun Ata­kum Recep Tan­rı­ver­di Or­ta­oku­lu bün­ye­sin­de­ki ye­ni­le­nen spor sa­lo­nu­na mer­hum milli gü­reş­çi ve aynı za­man­da beden eği­ti­mi öğ­ret­me­ni Salih Şahin’in ismi ve­ril­di.
Ata­kum il­çe­sin­de bu­lu­nan Recep Tan­rı­ver­di Or­ta­oku­lu’nun spor sa­lo­nu ye­ni­len­di. Ye­ni­len spor sa­lo­nu­na ise 2019 yı­lı­nı ha­ya­tı­nı kay­be­den milli gü­reş­çi ve beden eği­ti­mi öğ­ret­me­ni Salih Şahin’in ismi ve­ril­di. Spor sa­lo­nu önün­de dü­zen­le­nen tö­ren­de ilk ola­rak Ata­kum Kay­ma­ka­mı Kemal Yıl­dız bir ko­nuş­ma ger­çek­leş­tir­di.
Son­ra­sın­da kür­sü­ye gelen Ata­kum İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü İrfan Yetik, “Salih Şahin’in ölüm yıl­dö­nü­mün­de spor sa­lo­nun­da adını ya­şa­ta­rak öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze ilham ver­me­si­ni amaç­la­dık” dedi.
Aka­bin­de spor­cu­nun eşi Gülay Şahin, eşi­nin is­mi­nin spor sa­lo­nun­da ya­şa­tıl­dı­ğı için te­şek­kür­le­ri­ni be­lirt­ti. Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan kur­de­le ke­si­mi ya­pıl­dı.
Milli Spor­cu Salih Şahin’in ka­ri­ye­ri ise şu şe­kil­de:
1969 yı­lın­da Ordu’da doğdu. Lise öğ­re­ni­mi­ni Ordu Fatih Li­se­si'nde ta­mam­la­dı. On­do­kuz Mayıs Üni­ver­si­te­si Beden Eği­ti­mi ve Spor Öğ­ret­men­li­ği Bö­lü­mü'nden 1995 yı­lın­da mezun oldu. Sam­sun İmam Hatip Li­se­si, 50. Yıl Li­se­si, Sam­sun Fen Li­se­si ve Cum­hu­ri­yet Ana­do­lu Li­se­si'nde görev yaptı. Bir­çok ba­şa­rı­ya imza ata­ca­ğı güreş spo­ru­na 1986 yı­lın­da Ordu’da lise öğ­re­ni­mi sı­ra­sın­da baş­la­dı. 1989 yı­lın­da Rize Çay­kur Spor Ku­lü­bü adına gü­reş­me­ye baş­la­dı. Spor­cu­luk ka­ri­ye­ri ba­şa­rı­lar­la dolu olan Şahin ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı mü­sa­ba­ka­lar­da da bir­çok de­re­ce elde etti. 1990'da Gre­ko­ro­men Bü­yük­ler Ka­te­go­ri­si Ağır Sık­let Tür­ki­ye ikin­ci, 1990 Ulus­la­ra­ra­sı Vehbi Emre Güneş Tur­nu­va­sı'nda üçün­cü­lük, 1991'de Gre­ko­ro­men Bü­yük­ler Ka­te­go­ri­si Ağır Sık­let Tür­ki­ye Şam­pi­yo­nu, 1994'te Üni­ver­si­te­ler Arası Judo Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­sı'nda üçün­cü oldu.
Tür­ki­ye ge­ne­lin­de sos­yal ve kül­tü­rel fes­ti­val­ler­de ya­pı­lan yağlı gü­reş­ler­de, baş ve ba­şal­tı şam­pi­yon­luk­la­rı ve de­re­ce­le­ri elde eden Salih Şahin, 8 Ocak 2019 ta­ri­hin­de kan­ser­den ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Salih Şahin’in ce­na­ze­si Ordu Göl­köy’de def­ne­dil­di.
İHA

Anahtar Kelimeler:
 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Ameliyat olmak için hazırlık yaparken kayıplara karıştıÖnceki Haber

Ameliyat olmak için hazırlık yaparken...

Cam silerken 3. kattan düşen kızı ölümden, kurumaya bırakılan halı kurtardıSonraki Haber

Cam silerken 3. kattan düşen kızı ölümde...

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar