Çocukların spora erken yaşta başlaması, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeleri ve gelecekteki başarıları için temel bir unsur olarak kabul ediyoruz. Bu doğrultuda, yeni bir inisiyatifle, çocuklara daha profesyonel spor yapma imkânı sağlanması için dev adımlar atıyoruz.

Hamdi Yıldız; Çocuklarımızı Önemsiyoruz (1)PROJELER GELİŞTİRİYORUZ

Çocukların spor yapma imkânlarının genişletilmesi ve daha profesyonel bir çerçevede spor deneyimi yaşamaları için yapılan çalışmalar, sağlıklı bir neslin yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu bağlamda, spor federasyonları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları işbirliği içerisinde çeşitli projeler geliştiriyoruz

Hamdi Yıldız; Çocuklarımızı Önemsiyoruz (2)GENİŞ KAPSAMLI PROJE:

Yeni başlatılan proje kapsamında, çocuklara daha erken yaşlarda profesyonel spor eğitimi alma imkânı sunacağız. Bu, çocukların sporu daha ciddi bir şekilde ele almalarına ve yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıyacak. Proje, farklı spor dallarında uzman antrenörlerin rehberliğinde düzenlenecek eğitim programlarını içerecek.

Hamdi Yıldız; Çocuklarımızı Önemsiyoruz (3)
SPOR ALANLARI VE TESİSLERİN YENİLENMESİ

Projeye ek olarak, spor alanları ve tesislerinin yenilenmesi ve çocukların daha iyi koşullarda antrenman yapmalarının sağlanması için altyapı çalışmaları da yapılacak. Bu, çocukların spor yapma motivasyonunu artıracak ve yeteneklerini daha iyi bir şekilde geliştirmelerine yardımcı olacak. Bu projeleri geliştirirken çocuklarımızın ise kötü alışkanlıklardan uzak tutacağız.

Hamdi Yıldız; Çocuklarımızı Önemsiyoruz (8)AİLE KATILIMI VE BİLİNÇLENDİRME

Projede ailelerin de aktif  rol oynaması hedefliyoruz. Ailelere çocuklarının spor yapmalarının önemi ve bu süreçte destek olmaları gerektiği konusunda bilgilendirme yapılacak. Ayrıca, çocukların spor yapmaları için ailelere sağlanacak destekler de projenin bir parçasını oluşturacak.

Hamdi Yıldız; Çocuklarımızı Önemsiyoruz (7)GELECEKTEKİ BAŞARILARINA ZEMİN HAZIRLAYACAĞIZ

Çocukların daha profesyonel bir çerçevede spor yapma imkânı bulmaları, onların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine olumlu katkılar sağlayacak. Bu yeni inisiyatif, genç nesillerin sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemelerine ve spor alanında yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıyarak gelecekteki başarılarına zemin hazırlayacak.

Hamdi Yıldız; Çocuklarımızı Önemsiyoruz (10)

Hamdi Yıldız; Çocuklarımızı Önemsiyoruz (9)

Hamdi Yıldız; Çocuklarımızı Önemsiyoruz (6)

Hamdi Yıldız; Çocuklarımızı Önemsiyoruz (5)

Hamdi Yıldız; Çocuklarımızı Önemsiyoruz (9)

Kaynak: Mehmet ÜNLÜ