2023 yılı Mart ayında Kastamonu’dan yapılan ihracat 10 milyon 891 bin dolar olarak açıklandı. Mart ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,2 azaldığı görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından verilen bilgiye göre, Kastamonu’da ihracat geçen yılın Mart ayına göre yüzde 28,2 azaldı. Kastamonu’nun 2023 yılı Mart ayındaki ithalatı ise 16 milyon 64 bin dolar ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,8 oranında arttı. Mevcut aydaki ithalat ve ihracat verileri toplanarak hesaplanan dış ticaret hacmi Mart ayında 26 milyon 955 bin dolar oldu. Mart ayında Kastamonu’dan gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 4 milyon 592 bin dolar ile “kürk hariç, giyim eşyası imalatı” ürün grubu yer aldı. Bu ürün grubunu 3 milyon 931 bin dolar ile “değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı” ürün grubu ve 768 bin dolar ile “diğer demir dışı metal cevherlerin madenciliği” ürün grubu takip etmektedir. Mart ayında Kastamonu’dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 45 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti.

İthalat ise 63 farklı ürün grubunda gerçekleşmiştir. İthalatın ilk üç sırasında 4 milyon 371 bin dolar ile “diğer pompa, kompresör, musluk ve vana imalatı” ürün grubu, 3 milyon 461 bin dolar ile “dokuma” ürün grubu ve 2 milyon 875 bin dolar ile “maden, taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı” ürün grubu yer aldı.

Mart ayında Kastamonu’dan 45 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup ilk sırada 2 milyon 305 bin dolar ile Birleşik Krallık yer almaktadır. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 1 milyon 602 bin dolar ile İspanya olurken üçüncü sırada 1 milyon 482 bin dolar ile Almanya bulundu.

Mart ayında Kastamonu’ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 4 milyon 794 bin dolar ile İtalya yer almaktadır. İkinci sırada 4 milyon 688 bin dolar ile Almanya ve üçüncü sırada 1 milyon 404 bin dolar ile Birleşik Krallık yer almıştır. Mart ayında Kastamonu’ya 41 farklı ülkeden ithalat gerçekleşti.