Giresun’un Görele ilçesi Çavuşlu beldesinde faaliyetini sürdüren Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin kapatılmasına neden olan eksiklerin giderildiği ve yeniden çöp dökümüne başlanacağı belirtildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliğiİl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Çavuşlu Beldesi, Taşocağı mevkii sınırları içerisinde, Giresun İli Katı-Sıvı Atık Ve İçme Suları Birliği tarafından yapılması planlanan Katı Atık Bertaraf Tesisi Kapasite Artışı projesi ile ilgili olarak sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmede halkın görüşleri dikkate alınarak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı verilmiştir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile ilgili hükümlerine uyulması, mevzuat uyarınca ilgili kurum-kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir” denildi.

Çöp tesisi kapatılınca, çöpler toplanamadı

Öte yandan tesise çöp alımının durdurulması nedeniyle belediyeler ve köylerde çöplerin toplandıktan sonra depolanacağı alanlarla ilgili aksamalar yaşanılmaya başlanmış, bazı bölgelerde depolama alanı sorunu nedeniyle çöpler toparlanamamıştı. Bu süreçte, daha büyük çevre kirliliği yaşanmasının önüne geçilmek için mahkemece eksik olduğu nitelendirilen hususlar giderilirken, akabinde revize ÇED dosyası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı e-çed sistemine yüklendi. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda 31.07.2023 tarihinde ÇED Olumlu Belgesi verildi. Giresun’da 17 ilçe ve belde belediyesi ve İl Özel İdaresinin atıklarının bertarafını sağlayan Çavuşlu Katı Atık Bertaraf Tesisine bugünden itibaren yeniden atık kabulüne başlanıldı.