YALDIZ YAPI
YALDIZ YAPI
sağ
Nuraydın Saka

Nuraydın Saka

Mail: nuraydinsaka@kizilirmakgazetesi.com

DAMLA SULAMANIN ÖNEMİ

İnsanlar için oksijenden sonra gerekli olan en önemli hayat kaynağı sudur. Evimizde sular kesildiğinde acaba kaç gün susuz yaşayabiliriz.Su varlığının değerlendirilmesi kişi başına düşen su miktarı ile belirlenmektedir. Şayet kişi başına düşen su miktarı 1000 metreküp (m3)'den az ise su fakiri, 2000 m3 den az ise su azlığı,8000-10.000 m3 den fazla ise su zengini ülkeler olarak sınıflandırılmaktadır. Bu verilere göre ülkemiz su azlığı yaşayan bir ülkedir. Ülkemizin nüfusu 2030 yılında 100 milyon olacağı hesaplanmakta, bu durumda su fakiri ülkeler sınıfında yer alacağı beklenmektedir. Ülkemizde 28 milyon hektar tarım arazisinin 8,5 milyon hektarı sulanabilen alan olup,halen sulanan alan 5,4 milyon hektardır. Tarihte ilk sulama 7000 yıl önce mezotomyada ve 5000 yıl önce mısırda yapıldığı bilinmektedir. Dünyada en fazla suyun tarımda tüketildiği için özellikle damla sulama yönteminin faydaları üzerinde duracağız. Yapılan tüm araştırmalarda sulama randımanı olarak damla sulamanın yüzey sulama ve yağmurlama sisteminden üstün olduğu görülmüştür.Damla sulamada başta su tasarrufu yanında yabancı ot çıkışı az olduğundan zirai mücadele masrafı azalmakta, işçilik ve enerji gideri azalmaktadır. 2000 li yıllarda Bafra ilçemizde açık alanda 1 metre dahi damla sulama borusu yoktu, Antalya iline otobüsle ilk çiftçi gezisi organizasyonunu yaptığım için iyi biliyorum, özellikle Antalya da damla sulama firmalarının düzenlediği seminerlere katıldık ve bu geziyi Bafra yerel televizyonlarında günlerce yayınlattık, ayrıca Antalya hal sisteminin nasıl çalıştığını inceleyip çiftçilere gösterdik. Devlet desteği ile birlikte damla sulama alanları artmıştır. Dama sulama da hemen hemen tüm ürünlerde ortalama yüzde 50 oranında verim artışı ve su tasarrufu sağlandığı yurt içinde ve yurt dışında yapılan araştırmalarda görülmüştür.Ancak damla sulama da dikkat edilecek husus özellikle damlamadan verilecek gübre konusu çok önemli olup teknik anlamda gübreleme proğramına uyulmalıdır.Özellikle Samsun ili Çarşamba ovasında fındık alanlarında en kısa zamanda damla sulamaya geçilmeli verimi en az iki katına çıkarmalıyız.

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar