YALDIZ YAPI
YALDIZ YAPI
sağ
Bekir TAŞKIN

Bekir TAŞKIN

Mail: bekir@kizilirmakgazetesi.com

KİMLER BERATINI ALABİLECEK?

Yüce Rabbimiz ‎şöyle buyuruyor: “De ki: “Ey kendi ‎aleyhlerine günahta haddi aşan kullarım! ‎Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. ‎Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. ‎Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet ‎edendir.”‎(1)

 

Yüce Yaratıcımızın günahlarımızdan ‎arınmamız, dünya ve ahirete dair ‎isteklerimizi kendisine arz etmemiz için bir ‎fırsat olarak lütfettiği bazı özel zaman ‎dilimleri vardır. İşte bunlardan biri ve ‎Ramazan ayının müjdecisi olan Berat ‎Kandili’ni yarın gece (27 MART 2021) ‎inşaallah idrak edeceğiz. ‎

 

Günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi ‎anlamlara gelen berat, günahlardan arınmayı ‎ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ‎ulaşmayı ifade etmektedir. Bunun için bu ‎geceye kurtuluş gecesi anlamında Berat ‎Gecesi denilmiştir.‎

 

Yüce Rabbimiz, bu gece kendisine samimi ‎bir şekilde dua ve tövbe eden kullarına ‎rahmetini ve mağfiretini bolca ‎indirmektedir. Bu konuda Peygamber ‎Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Şaban ‎ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, ‎gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce ‎Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle ‎tecelli eder ederek,müşrik ve müşâhin(din kardeşine kin ve düşmanlık besleyen) hariç herkesi affeder ve “Yok mu tövbe eden, ‎tövbesini kabul edeyim! Yok mu rızık ‎isteyen, rızık vereyim! Yok mu şifa isteyen, ‎şifa vereyim!.. Yok mu başka isteği olan ‎ona da istediğini vereyim”‎ diye seslenir. (2)

 

Berat Kandili,  hızla akıp giden ömrümüzde ‎bize yeni pencereler açarak manevi anlamda ‎nefes almamızı sağlayan bir  gecedir. Bu ‎gece, hesaba çekilmeden Hakk katında ‎kendimizi hesaba çekerek Rabbimizin emir ‎ve yasaklarına karşı hassasiyetimizi diri ‎tutacak yeni bir bilinç oluşturmamızı sağlar. ‎Bu gece, sahip olamadıklarımıza üzülmek ‎yerine elimizdeki nimetlerin farkına varıp,  ‎Rabbimize şükretmemizi sağlar. ‎Kulluğumuzu güzelleştirip beratımızı alma, ‎Rabbimizin rızasına erişme gecesidir bu ‎gece!‎

Bugün mümin kardeşlerimizle kenetlenme ‎günüdür. Bugün bizi birbirimize düşüren, ‎ayrıştıran fitne,  fesat, gıybet ve iftira gibi ‎kötü davranışlardan uzak durma günüdür. ‎Bugün gönlümüzü kin ve nefretten arındırıp ‎mümin kardeşimize ve diğer insanlara karşı ‎elinden ve dilinden emin olunan inananlar ‎olma günüdür.  Bu gece af ve mağfiret gecesidir. Öyleyse ‎bu geceyi fırsat bilerek bir daha günaha ‎dönmemek üzere tövbe edelim. Fırsatımız ‎varken kusurlarımızı ve hatalarımızı görüp ‎kendimize çeki düzen verelim. Hayatımıza ‎rıza-i ilahî doğrultusunda yön verip olgun ‎bir mümin olmaya gayret gösterelim. ‎Allah’ın af ve mağfiretine erişmenin ‎yolunun kardeşlerimizi affetmekten ‎geçtiğini unutmayalım. Birbirimizle ‎kucaklaşalım;  “müminler ancak kardeştir” ‎düsturuyla bir binanın tuğlaları, vücudun ‎uzuvları gibi bir olmaya, diri olmaya ‎çalışalım. ‎

Bu vesileyle, bütün Müslüman ‎kardeşlerimizin Berat kandillerini tebrik ‎eder, bu gecenin insanlığın barış ve ‎huzuruna vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan ‎niyaz ederim.

1. Zümer, 39/53‎                                                              

2. İbnMâce, Sünen, “İkâmetü’s-salât”, 191‎ ‎ ‎

BEKİR TAŞKIN

Bahçeli Camii İmam Hatibi

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar