Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun İl Temsilciliği koordinasyonluğunda, Türk PDR topluluk ekibi Samsun Temsilcileri ile birlikte basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına Türk PDR Der Samsun İl Temsilciliği adına Yasemin Şengör, Türk PDR Topluluk Temsilcileri Buşra Kılıç, Tuba Gök ve Sıla Devranlı katıldı. 

Son yapılan 45 bin öğretmen atamasında branş bazında dağılıma bakıldığında  atama sayısında Psikolojik Danışman için ayrılan kontenjan artış gösterse de halihazırda en az 25 bin okulda Psikolojik Danışman bulunmadığına dikkat çeken Şengör, "Bu durum, milyonlarca öğrencinin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinden mahrum kalması demektir" dedi. 

Şengör, Prof. Dr. Mahmut Özer'in Milli Eğitim Bakanı olduğu dönemde, "2023 öğretmen atamalarını her okula psikolojik danışman/rehber öğretmen olacak şekilde önceliklendireceğiz" açıklamasını hatırlatarak, "Bu açıklama atama bekleyen PDR mezunları kadar saha çalışanları ve alan akademisyenlerini de umutlandırmıştı. Bizler için son atamada alanımıza verilen 3604 sayısı ve norm kadro çalışmaları konusunda bürokratların sessizliği, hayal kırıklığı olmuştur" ifadelerini kullandı. 

Şengör, ardından sözlerine şu şekilde devam etti: "Psikolojik Danışma ve Rehberlik programı, ruh sağlığı alanında  uygulamalı düzeyde lisans eğitiminin verildiği tek programdır. Alan mezunları, MEB, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde psikolojik danışman, Adalet Bakanlığı Adli Destek Hizmetleri kapsamında da pedagog olarak görev yapmaktadırlar.

"Danışmanlar öğrencilerin gelişiminde kilit rol oynar"

Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitimde psikolojik hizmetler kapsamında atamaya kaynak teşkil eden programı da Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik’tir. Dolayısıyla okul çağı çocukları için Psikolojik Danışmanlar, öğrencilerin psikolojik sağlığı ve kişisel ve akademik gelişiminde kilit rol oynar. Akran zorbalığı, teknoloji bağımlılığı, çocuğa yönelik işlenen istismar suçları, duygu düzenleme, oto kontrol, iyi oluş düzeyi gibi konuların öne çıktığı bir çağda  okul çağı çocukları ve velileri için psikolojik danışmana ulaşmak, bir hak ve ihtiyaçtır. Ayrıca ülkemizi yasa boğan 6 Şubat deprem felaketleri, psikososyal destek ihtiyacını arttırmış durumdadır. Ancak günümüzde öğrencilerimizin büyük çoğunluğu için psikolojik danışmana ulaşma ihtiyacı norm engeline takılmaktadır.

Norm kadro yönetmeliğinde değişiklik yapılması gerekliliği, psikolojik danışmanlar ve alan akademisyenlerinin  yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili bürokratlar tarafından da dile getirilmiş bir konudur.  Konuyla ilgili son gelişmelerde bir önceki dönem Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer’in 'her 100 öğrencisi olan okula rehber öğretmen atanacağına' dair sözleri, devlet sözü olarak kabul edilmiştir. Sayın Özer’in açıklamalarına Milli Eğitim Bakanlığı web sitesinde 27 Mayıs 2023’te yayımlanan haberde 'Bakan Özer’den müjde: 100 Öğrencisi Olan Her Okula Rehber Öğretmen' başlığı ile yer verilmiştir. 

"Verilen sözlerin tutulmasını talep etmekteyiz"

Ancak aradan geçen birkaç ay süresince PDR normu konusunda resmi adımların atılmaması karşısında, alan çalışanları ve mezunları ile akademisyenleri, Türk PDR Derneği öncülüğünde verilen sözlerin tutulmasını talep etmekteyiz. PDR mezunları ve alan çalışanlarından daha çok öğrencilerimizin psikolojik hizmetlere kolaylıkla ulaşmasıyla ilgili bir konuda, Milli Eğitim Bakanlığı’ nın günümüz ihtiyaçlarını göz önünde tutarak norm yönetmeliğinde güncelleme yapması talep edilmektedir.

Bu taleple Türk PDR Derneği, resmi yazışmalar ve görüşmelerin yanısıra Türk PDR Topluluk öncülüğünde meslektaşlarımızın ve mezunlarımızın katılımı, il teşkilatlarımızın desteğiyle sosyal medya etkinlikleri de düzenlemektedir. Bizler de Samsun il teşkilatı olarak norm yönetmeliğinde Psikolojik Danışmana ulaşma konusunda öğrenci ve velilerimizin ihtiyaçları da göz önünde tutularak, hizmete ulaşamayan öğrenci kalmayacak biçimde ve daha fazla geç kalınmadan düzenleme yapılması talebimizi hatırlatıyoruz."

Ercan ÜSLÜ