Samsun Akademik Odalar Birlikteliği SAOB dönem koordinatörü ve sözcüsü Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Dilaver Öğütcü yaptığı basın açıklamasında; şu bilgilere yer verdi. 

Samsun Akademik Odalar Birlikteliği’nden Samsun'un Kent Raporu Hazırlandı 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli idareler seçimleri öncesi hazırladıkları Kent Raporu hakkında bilgilendirme yaptı.

Samsun Akademik Odalar Birlikteliği (SAOB) , 2019 yılında Samsun’da örgütlü bulunan ve toplam üye sayısı 25.000 civarında olan, kanunla kurulmuş 24 akademik meslek odasının, gönüllülük esasına dayanarak bir araya gelmeleri ile kurulmuştur.

Üyeleri ve yöneticileri değişik bakış açılarına ve farklı görüşlere sahip meslek odalarımız, “Samsun ortak paydası” etrafında birleşmiştir.

Birlikteliğin Kuruluş Amacı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bağımsız, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkmak, çağdaş, bilimsel değerler ışığında ileri götürmek, Birlikteliği oluşturan odaların çalışma ve etkinliklerini kamuoyuna duyurmak ve aralarında koordinasyon geliştirmek için ortak çalışmalar yapmak, Merkezi ve yerel yönetimler, kamu ve özel sektör kuruluşları, üniversiteler ve demokratik kitle örgütleri ile insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda iletişim ve işbirliğini geliştirmek için bilimsel, sosyal, kültürel ve kamu yararına yönelik faaliyetlerde bulunmak, Şehrimizde dostluk ve kardeşlik anlayışı ile kaynaşmayı artırarak kent kültürüne, insan, toplum ve çevre sağlığına katkıda bulunmak, kentimizin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunmaktır.

Yukarıda bir kısmı belirtilen ana hedefler doğrultusunda, kentimizi ve bölgemizi ilgilendiren önemli konuları akademik bakış açısı ile değerlendirerek tespitlerde bulunmak, çözüm önerileri geliştirmek, bu konularda açılımlar yapak kamuoyu ile paylaşmak temel hedeflerimiz arasındadır.

Bu bağlamda, yapılacak genel ve yerel seçimlerden önce kent ve bölge raporları hazırlayarak, milletvekili adayları, belediye başkan adayları ve kamuoyu ile paylaşmaktayız.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimleri öncesinde de tüm partilerin belediye başkan adaylarımıza sunulmak ve kamuoyu ile paylaşılmak üzere, “Samsun Kent Raporu” hazırlamış bulunmaktayız.

Hazırlamış olduğumuz Kent raporu akademik odalarımız tarafından yapılan ortak çalışma ile aşağıdaki ana başlıklar ile oluşturulmuştur.

1- KENT KİMLİĞİ, 2- KENTLEŞME, 3- ULAŞIM – ULAŞTIRMA, 4- DOĞA OLAYLARI – KENT RİSKLERİ,  5-DEPREM VE SAMSUN,  6- SANAYİ VE İSTİHDAM, 7- TARIM HAYVANCILIK VE KIRSAL KALKINMA, 8- ENERJİ  ÇEVRE, 9- SAĞLIK, 10-  EĞİTİM, 11- ADLİ YERLEŞKELER, 12- SPOR, 13- FİNANS, 14- AKILLI KENT SİSTEMLERİ

Yasal çerçevede seçimlere girecek olan siyasi partilere, adaylarına ve seçimlere bağımsız olarak katılacak adaylara eşit mesafede olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz.

Samsun’un gelişimine, problemlerinin çözümüne katkı sağlayacak çalışmalarda işbirliğine açık olduğumuzu, belediye başkan adaylarımıza raporumuzu ileteceğimizi ve raporumuz içerisinde yer alan konuların seçimlerden sonra da takipçisi olacağımızı yineliyoruz.

Bizler Saob’u oluşturan aşağıda isimleri yazılı odalar olarak Propaganda ve seçim sürecinin;  fikirlerin ve projelerin yarıştığı, sevgi – saygı ve hoşgörü ortamında yürütülmesini ve tamamlanmasını temenni ediyor, seçilecek adayların Samsun adına olumlu çalışmalara katkı vermelerini bekliyor, saygılar sunuyoruz.

Hukuk ve Finans Grubu meslek odalarından;

Samsun Barosu,

Samsun Noter Odası,

Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası,

Sağlık Grubu meslek odalarından;

Samsun Tabip Odası,

Samsun Eczacı Odası,

Samsun Diş Hekimleri Odası,

Samsun Veteriner Hekimleri Odası,

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı odalardan;

Mimarlar Odası Samsun Şubesi,

İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi,

Makina Mühendisleri Odası Samsun Şubesi,

Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi,

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Samsun Şubesi,

Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi,

Çevre Mühendisleri Odası Samsun Şubesi,

Jeoloji Mühendisleri Odası Samsun Şubesi,

Jeofizik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi,

Kimya Mühendisleri Odası Samsun Şubesi,

Şehir Plancıları Odası Samsun Şubesi,

Bilgisayar Mühendisleri Odası Samsun Temsilciliği,

Maden Mühendisleri Odası Samsun Temsilciliği,

Peyzaj Mimarları Odası Samsun Temsilciliği,

Orman Mühendisleri Odası Samsun Temsilciliği,

İç Mimarlar Odası Samsun Temsilciliği,

Gıda Mühendisleri Odası Samsun Temsilciliği

Kaynak: Erhan YAYLA