Mimarlar Odası Samsun Şubesi, Sheraton Otel binası için Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İlkadım Belediyesi'ne karşı açtığı davayı ikinci kez kazandı. Samsun 2. İdari Mahkemesi'nin aldığı karara göre, otel binasının ruhsatı iptal edildi. Binanın 2011 yılında inşa edildiğini söyleyen Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı Burak Şener, "Kıyı kanununa aykırı biçimde turizm tesis alanına dönüştüren kararı ve buna bağlı olarak İlkadım Belediyesi tarafından düzenlenen inşaat Ruhsatı Mimarlar Odası Samsun Şubesi’nin açtığı dava neticesinde iptal edilmiş ve inşaat durdurularak mühürlenmişti. Yasaya aykırı olarak kabul edilen ve yargı tarafından  iptal edilen bu meclis kararına rağmen, 15/11/2012 tarih ve 380 sayılı  yeni bir Meclis kararı alınarak yürürlükteki İmar Kanınu, kannuna bağlı İmar yönetmeliği, kıyı kanunu ve yönetmelikleri tekrar yok sayılmıştır" açıklamasını9 yaptı. 

"Bilirkişi raporu ruhsatın iptaline karar vermiştir"

Geçen 9 yıl sürecinde davanın mimarlar odası tarafından titizlikle takip edildiğini kaydeden Şener, "Bilirkişi heyeti tarafından tanzim edilerek 06/02/2023 tarihinde mahkemeye sunulan bilirkişi raporuna davalı idarelerce itiraz edilmiş ise de, yapılan itirazların raporu kusurlandırabilecek mahiyette bulunmadığı, dolayısıyla bilirkişi raporunu hükme esas alınabilecek yeterlilikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Plan ve plana dayalı ruhsatın iptaline karar vermiştir" bilgisini paylaştı. 

"Büyükşehir hukukun gereğini yerine getirmelidir"

Şener, son olarak, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni hukunun gereğini yerine getirmeye davaet ederek, "Hukuka duyarlılıkta ve uyarlılıkta aksi yönde davranmaya ısrar eden Samsun Büyükşehir yönetimi ve meclisini bir kez daha hukuk normlarına göre karar üretmeye ve uygulama yapmaya, açık ve net olan ve iptal içeren yargı kararını aşmak adına yeni bir hukuksuz plan kararı üretmemeye, hukukun gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz" dedi.

Ercan ÜSLÜ