T.C.
SAMSUN
1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
SATIŞ MEMURLUĞU

SAYI    : 2021/48 ORT. GİD. SATIŞ
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI 

    Samsun 1 Sulh Hukuk Mahkemesinin 16/02/2021 tarih, 2019/1304 Esas, 2021/428 sayılı kararı ile satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilen  aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı araç satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/48 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

ilan


Artırma Bilgileri
 1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2023 - 15:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati         : 09/11/2023 - 15:00
 2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2023 - 15:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati         : 08/12/2023 - 15:00


                                                                                                                                                                                                          19/09/2023
 
 
(İİK m.114/4)
 

#ilangovtr Basın No ILN01897497