T.C.
SAMSUN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N


DOSYA NO : 2021/1063 Esas

KARAR NO : 2022/1580
Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/11/2022 tarihli ilamı ile TCK'nın 86/1, 86/2.a.1-e, 53/1-a,d,e, 58/6 maddeleri gereğince 3 YIL HAPİS, MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK cezası ile cezalandırılan Arif ve Fatma oğlu, 01/12/1993 doğumlu, Ordu, Ünye, Yavi mah/köy nüfusuna kayıtlı EMRE GÜMÜŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, adresi meçhul kalmıştır.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. Maddeleri uyarınca hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYINLANAN tirajı 50.000'in altındaki bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN01825415