Bafra Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda Belediye Başkan vekili Eyüp Sabri Şahin başkanlığında gerçekleştirilen Ekim ayı olağan Meclis Toplantısının 1.Oturumunda şu gündem maddeleri görüşüldü.

1-Bafra Belediye Meclisi’nin 06.10.2023 tarihli Olağan Ekim toplantısına ait gündemin oylanması,

2-Yaya Üst Geçidi Uygulama İmar Plan Değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21.07.2023 tarih ve E.29576 sayılı yazısına ait İmar Komisyonu Raporu’nun görüşülmesi,

3-Kuşlağan ve Terzili Mahalleleri Sınır Değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20.07.2023 tarih ve E.29556 sayılı yazısına ait İmar ve Hukuk Komisyonu Raporları’nın görüşülmesi,

4-Aktekke, Alparslan ve Bahçeler Mahalleleri Sınır Değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.08.2023 tarih ve E.29828 sayılı yazısına ait İmar ve Hukuk Komisyonu Raporları’nın görüşülmesi,

5-Kuşçular ve Karaburç Mahalleleri Sınır Değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.09.2023 tarih ve E.30847 sayılı yazısına ait İmar ve Hukuk Komisyonu Raporları’nın görüşülmesi,

6-Gelen evrak ve dilekçelerin görüşülmesi.