Borderline kişilik bozukluğu (BKB), duygusal dengesizlikler, ilişki sorunları ve kendine zarar verme eğilimleri gibi belirtilerle karakterize edilen bir psikiyatrik durumdur. BKB olan kişiler genellikle yoğun duygusal dalgalanmalar, kimlik belirsizliği ve istikrarsız ilişkiler yaşarlar. Bu makalede, BKB'nin belirtileri, nedenleri ve tedavi seçenekleri incelenecektir.

Belirtiler: Borderline kişilik bozukluğu olan bireyler genellikle aşağıdaki belirtileri gösterirler:

 • İlişkilerde istikrarsızlık ve yoğun ilişki endişesi.
 • Kimlik belirsizliği ve sürekli değişen kendilik algısı.
 • İntensi duygusal dalgalanmalar, özellikle öfke ve mutsuzluk.
 • Kendine zarar verme davranışları, özellikle kendini kesme veya intihar düşünceleri.
 • Anlamsız korkular ve gerçek dışı paranoya.
 • Zayıf öfke kontrolü ve sık sık patlayıcı öfke nöbetleri.
 • Boşluk hissi ve ani duygu düşüşleri.
 • Düşük özsaygı ve kendine karşı olumsuz duygular.
 • Yeme bozuklukları, alkol veya madde kötüye kullanımı.

Nedenler: BKB'nin kesin nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik, çevresel ve psikososyal faktörlerin etkileşimi sonucu ortaya çıkabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, çocukluk döneminde yaşanan travmatik olaylar (örneğin, duygusal istismar veya ihmal) BKB riskini artırabilir.

Tedavi Seçenekleri: Borderline kişilik bozukluğu olan kişiler için birçok tedavi seçeneği mevcuttur:

 • Psikoterapi: BKB'nin tedavisinde en etkili yöntemlerden biri psikoterapidir. Özellikle dialektik davranışçı terapi (DDT) BKB semptomlarını yönetmekte etkili olabilir.
 • İlaçlar: Psikiyatristler, bazı semptomları yönetmek için antidepresanlar, antipsikotikler veya duygudurum dengeleyiciler gibi ilaçlar reçete edebilirler.
 • Destek Grupları: Destek grupları, BKB olan kişiler için destek ve anlayış sağlayabilir ve duygusal destek ağı oluşturabilir.

Borderline kişilik bozukluğu, duygusal ve ilişkisel zorluklarla mücadele eden bireyler için ciddi bir psikiyatrik durumdur. Ancak uygun tedavi ve destekle, semptomların yönetilmesi ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsenmesi mümkündür. BKB olan kişilerin profesyonel yardım alması ve uygun tedavi seçeneklerini değerlendirmesi önemlidir.