Bizleri var eden yüce Allaha Hamd, habibine de salat ve selam ederim.

Yüce dinimiz İslam insanın hem dünyada hemde ahirette mutlu ve huzurlu olabilmesi için bir takım ilkeler koymuştur.

Kerim kitabımız Kuran ı Kerimde çokça zikredilen infak (sadaka) kavramın dan bahsetmek istiyorum. Kuran ın en temel konularından olan infak, Hiçbir karşılık beklemeden sadece Allah in rızasını kazanmak için yapılan her türlü iyiliğin adıdır

Toplumsal hayatta  bireylerin sevgi saygı,şefkat ve merhamet içerisinde yaşamalarını sağlayan, toplum da huzur ve güven in  tesis edilmesi  için vazgeçilmez bir erdemdir infakYüce Rabbimiz gerçek iyilik sahibi müminleri tarif ederken söyle buyurur  'Onlar Allah in rızasını gözeterek yakınlara, yetimlere ,yoksullar a ,yolda kalmışlara, dilencilere ve kölelere sevdiği maldan harcar'.(2/177)

 

Mülkün sahibi yüce Allah bizlere sunduğu nimetlerin emanet olduğunu şükrünü yerine getirmemiz için de  bizlerden paylaşmanızı istiyor. Infak etmek için sadece  servete sahip olmak gerekmez. Nitekim ali İmran suresi 134. Ayette 'takva sahibi müminleri bolluk ta ve darlıkta ta Allah için harcarlar buyurulmaktadır

Zekatlarımız, sadaka ı fıtır larımız , kurbanlarımız  sadakalarımız ,ibadet niyetiyle yapılan her türlü iyiliklerimiz infak olarak değerlendirilir. Peygamberimiz (sav) her iyi iş sadakadır. Tesbih çekmek insanların ve hayvanların istifade ettiği meyve ve bitkileri dikmek ve  yetiştirmek, eziyet veren bir engeli yoldan kaldırmak,bir ihtiyaç sahibinin ihtiyacını gidermek, güler yüzlü ve tatlı sözlü olmak   gibi .

 

Infak etmenin çeşitli dereceleri vardır. Bir peygamber ahlakı olan  haşir süresi dokuzuncu ayette isar olarak ifade edilen 'kendisi ihtiyac sahibi olsa da  kardesini tercih etmek 'olarak ifade edilen infakın en üst derecesidir.

Infak ederken uyulması gereken bir takım ilkeler vardır.

Sadece Allah rızası için yapılmalı

karşı tarafta minnet uyandırmadan,kuran in ifadesiyle 'onlar kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula ,yetime ve esire yedirirler. Biz sizi Allah rızası için duyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık, nede bir teşekkür bekleriz.(76/8,9) derler.

Yapılan iyiliğin ardından başa kalkmak ve incitme olmayacak.

Verilen şey en iyisinden olmalı

Gercek ihtiyaç sahiplerine verilmeli.

Dinimiz İslam, insana sadece kazandığı degil ihtiyacı  giderecek kadar vermeyi öğütler

Ecdadımızın tarih boyunca dinimizden aldığı bu erdem sayesinde hanlar, hamamlar, kervansaraylar, aş evleri, çeşme ve sebiller yapmış, askıda ekmek, zimem defteri ve sadaka taşlarıyla her fakirin ve yoksulun yanında olmuştur.

Insanin çevresindeki her şey adeta insana hizmet için sabah akşam koşuşturmakta onunda bu kervana katılarak cömertlik etmesi istenmektedir

Sadaka ile sadakat ın birbiriyle anlam ilişkisi vardır insanın rabbine ve çevresindeki diğer varlıklara sadakatini gosterir.

Aynı zamanda sadakanin sıdk yani doğrulukla ilişkilidir her dogru davranis sadakadır denilmiştir.

Peygamberimiz 'Veren el alan elden üstündür.'Buyurulmaktadır. Rabbim bizleri daima infak edenlerden eylesin . cimrilikten, bencillik ten uzak eylesin.

AHMET GÜVENLER

CEZAEVI VAİZİ