Türkiye'de siyasi parti dönemi Osmanlı döneminde başlamış olsa da en geniş hatlarını Atatürk zamanında atmıştır. Türkiye siyasi parti kuruluşu konusunda son derece geniş bir geçmişe ve çok aşamalı bir döneme sahip olmaktadır. Bu noktada kapanan partiler ya da aktif olan partiler çok geniş bir süreci temsil etmektedir.

Siyasi Partiler Ne Zaman Kuruldu?

 1 Nisan 1923 tarihinde T.B.M.M. seçimlerin tekrarlanmasına kara vermiştir. Mustafa Kemal Atatürk, mecliste yer alan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun, Halk Fırkası ‘na dönüştüğünü açıklamıştır. 9 Eylül 1923 tarihinde bu şekilde Halk Fırkası kuruluşu tamamlanmıştır. Genel başkanı da Mustafa Kemal olmuştur. Cumhuriyetin ilanından hemen sonra ise; parti Cumhuriyet Halk Fırkası ismini almıştır. Bu şekilde Cumhuriyet Dönemi tarihinin ilk siyasi partisi kurulmuştur.

Türkiye'de Aktif olan Partiler nelerdir?

Türkiye, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve cumhuriyet ile yönetilmektedir. 1945 yılı itibarı ile de çok partili sistem uygulanmaktadır. Türkiye'de şuanda aktif olan partiler şunlardır:

1          Adalet Birlik Partisi     67        Liberal Parti

2          Adalet Partisi  68        Milliyetçi Türkiye Partisi

3          Adalet ve Demokrasi Partisi   69        Memleket Partisi

4          Adalet ve Hürriyet Partisi       70        Merkez Ana Partisi

5          Adalet ve Kalkınma Partisi     71        Merkez Parti

6          Adalet ve Özgürlük Partisi      72        Merkez Sağ Parti

7          Adaletin Aydınlığı Partisi        73        Millet Partisi

8          Al Sancak Partisi         74        Milli Birlik ve Gelişim Partisi

9          Anadolu Birliği Partisi 75        Milli Mücadele Partisi

10        Anavatan Partisi         76        Milli Parti

11        As Parti           77        Milli Yol Partisi

12        Aydınlık Demokrasi Partisi     78        Milliyetçi Sol Parti

13        Aydınlık Geleceğin Partisi      79        Milliyetçi Cumhuriyet Partisi

14        Ayyıldız Partisi 80        Milliyetçi Hareket Partisi

15        Barış ve Eşitlik Partisi 81        Milli Beraberlik Partisi

16        Bağımsız Cumhuriyet Partisi  82        Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi

17        Bağımsız Türkiye Partisi         83        Ocak Partisi

18        Bağımsızlık Partisi      84        Osmanlı Partisi

19        Birleşik Devrimci Parti           85        Ötüken Birliği Partisi

20        Büyük Türkiye Partisi  86        Özgürlük ve Sosyalizm Partisi

21        Büyük Birlik Partisi     87        Saadet Partisi

22        Büyük İktidar Partisi   88        Sağduyu Partisi

23        Cihan Partisi    89        Sevgi ve Saygı Partisi

24        Cumhuriyet Halk Partisi         90        Sol Parti

25        Cumhuriyet ve Adalet Partisi 91        Sosyalist Cumhuriyet Partisi

26        Cumhuriyet ve İstiklal Partisi 92        Sosyalist Emekçiler Partisi

27        Çoğulcu Demokrasi Partisi     93        Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi

28        Değişim ve Demokrasi Partisi 94        Şahlanış Partisi

29        Demokrasi ve Atılım Partisi    95        Tek Parti

30        Demokrasi Zamanı Partisi      96        Toplumcu Kurtuluş Partisi

31        Demokrat Parti           97        Toplumsal Özgürlük Partisi

32        Demokratik Bölgeler Partisi   98        Turan Hareketi Partisi

33        Demokratik Sol Parti  99        Tuğra Partisi

34        Devlet Partisi  100      Türk Birliği Partisi

35        Devrim Hareketi         101      Türk ve Dünya Birliği Partisi

36        Devrimci İşçi Partisi    102      Türkiye Değişim Partisi

37        Devrimci Sosyalist İşçi Partisi 103      Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi

38        Doğru Parti     104      Türkiye İşçi Partisi

39        Doğru Yol Partisi         105      Türkiye İttifakı Partisi

40        Doğuş Partisi   106      Türkiye Komünist Hareketi

41        Ebedi Nizam Partisi    107      Türkiye Komünist Partisi

42        Emek Partisi    108     

43        Emekçi Hareket Partisi           109      Türkiye Gençlik Partisi

44        Ezilenlerin Sosyalist Partisi     110      Türkiye Yaşam Partisi

45        Gelecek Partisi            111      Türkiye'nin Sesi Altınçağ Partisi

46        Gelişim ve Demokrasi Partisi 112      Türkiye Sosyalist İşçi Partisi

47        Genç Parti       113      Ulusal Parti

48        Güç Birliği Partisi        114      Uyanış Partisi

49        Güven Adalet ve Aydınlık Partisi        115      Ulusun Partisi

50        Güzel Parti      116      Ülkem Partisi

51        Hak ve Adalet Partisi  117      Vatan Partisi

52        Hak ve Hakikat Partisi 118      Vatan Severler Partisi

53        Hak ve Huzur Partisi   119      Vatan ve Hürriyet Partisi

54        Hak ve Özgürlükler Partisi      120      Yeni Dünya Partisi

55        Halkın Kurtuluş Partisi            121      Yeni Türkiye Partisi

56        Halkların Demokratik Partisi  122      Yeniden Birlik Partisi

57        Hür Dava Partisi         123      Yeniden Diriliş Partisi

58        İşçi Demokrasisi Partisi          124      Yeniden Refah Partisi

59        İşçinin Kendi Partisi    125      Yenilik Partisi

60        İyi Parti           126      Yeni Yol Partisi

61        Kadın Partisi    127      Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi

62        Komünist Parti            128      Yeniden Anavatan Partisi

63        Kızılelma Birliği Partisi           129      Yurt Partisi

64                   130      Yüce Diriliş Partisi

65                   131      Yükseliş Partisi

66        Liberal Demokrat Parti           132      Zafer Partisi

Genel olarak bu partiler ve kurucuları en ön sırada siyaset yapan aktif siyasetçiler olmaktadır.

Türkiye de Kaç Parti Kuruldu?

Son güncel verilere göre, 2020 senesinde siyasi parti kuruluşu için başvuru yapan 27 siyasi partiye belge verilmiştir. 2021 yılı içinde de şu ana kadar 13 siyasi parti belge aldı. Türkiye genelinde ise faaliyetlerine devam eden aktif siyasi partilerin sayısı 116 olmaktadır. 2023 tarihine baktığımız zaman ise; mart ayı itibarıyla 126 siyasi parti aktif durumda olmaktadır. 2023 genel seçimlerinde 24 siyasi parti katılmıştır. Genel olarak Türkiye tarihine bakıldığı zaman pek çok farklı parti kurulmuş ya da kapatılmıştır. Sebepleri de kendi içinde dini ya da kominizm şeklinde olmaktadır.

Türkiye'de Kapanan Partiler Hangileridir?

Türkiye toplumunda siyasi parti büyük oranda 2. Meşrutiyet dönemi itibarı ile başlamıştır. 2. Meşrutiyet döneminde olan parti kavgaları, partilerin temsil etmiş olduğu siyasi görüşler; Cumhuriyet döneminde de devam etmiştir. Türkiye’deki siyasi parti tarzının oluşmasında da çok önemli rol oynamıştır. Cumhuriyet döneminde Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin partiye dönüşmesi neticesinde kurulan, Cumhuriyet Halk Fırkası Türk siyasi döneminin en önemli ayağı olmaktadır. Türkiye tarihinde farklı sebepler ile kapatılan partiler şunlardır:

 • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
 • İslam Koruma Partisi
 • Türk Muhafazakâr Partisi
 • Millet Partisi ( MP)
 • İslam Demokrasi Partisi
 • Türk Cumhuriyet Amele ve Çiftçi Partisi
 • Laik Cumhuriyet İşçi ve Çifti Fırkası
 • Çiftçi Köylü Partisi
 • Türk Sosyal Demokrat Partisi
 • Türkiye Sosyalist Partisi
 • Türkiye Sosyalist İşçi Partisi
 • Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi
 • Demokrat İşçi Partisi
 • Vatan Partisi
 • Liberal Demokrat Partisi
 • Milli Kalkınma Partisi
 • Ahali Cumhuriyet Fırkası
 • Ufak Parti
 • Güden Partisi

Cumhuriyetin kuruluşundan başlayarak, 1960 senesine kadar Türkiye genelinde kurulmuş olan birçok farklı siyasi partinin aktif siyaset yapmasına izin verilmemiş olsa da bu partilerin siyasi kadroları ve de temsil etmiş oldukları siyasi çizgi Türkiye’yi ileriki yıllarda da etkilemiştir.

 Türkiye'de Aktif Partiler Hangileridir?

 Genel olarak, Türkiye genelinde 2023 itibarıyla 126 siyasi parti aktif durumda olmaktadır. Bu noktada 126 parti aktif olsa da seçime giren partiler bu sayıda değildir. Türkiye genelinde seçimlere giren parti sayısı 24 olmaktadır. Bu kapsamda mecliste görev alan partileri ele alacak olursa da;

-AK Parti

-CHP

-MHP

-İYİ Parti

-Yeşil Sol Parti

-Yeniden Refah Partisi

-Türkiye İşçi Partisi

Bulunmaktadır. 28. dönemde yapılan milletvekili genel seçimi sonuçlarına bağlı olarak da meclis genelinde 600 adet vekil bulunmaktadır. Aktif siyaset yapan en ön sıralardaki partiler bu şekilde sıralanmaktadır. Aynı zamanda AKP en yüksek oya sahip olduğu için en fazla milletvekiline de sahip olmaktadır.

Son olarakta kurulan 5 yeni parti bulunmaktadır. Bunlar ise şöyle; 

 • ADALET VE HÜRRİYET PARTİSİ
 • OCAK PARTİSİ

 • BÜYÜK İKTİDAR PARTİSİ 

 • YENİDEN ANAVATAN PARTİSİ

 • MİLLİ BERABERLİK PARTİSİ