Avrasya Üniversitesi Kadın Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından "Kadın Sağlığı” ve “Nefes ve Stres Yönetimi” konularında konferans düzenledi.

Ömer Yıldız Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Füsun Terzioğlu, bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli göstergenin anne ve çocuk sağlığı olduğunu söyledi. Terzioğlu "Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli göstergeler anne ve çocuk sağlığıdır. Sağlık alanındaki eşitliğin kadınların sağlık hizmetlerinden erkeklerle eşit düzeyde yararlanmasının ötesinde kadın sağlığını etkileyen toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığı ve sosyo-ekonomik koşulları da içermesi gerektiği anlayışıyla birlikte kadın sağlığına yönelik çalışmalar yeni bir yön ve boyut kazanmıştır. Kadın sağlığını üreme sağlığıyla sınırlandıran bakış açısının yerini sağlığı biyolojik, genetik, çevresel, psiko-sosyal ve ekonomik faktörlerin bir sonucu olarak gören görüş almıştır. Toplumsal cinsiyet sağlık alanındaki anahtar belirleyicilerden biri olarak kabul edilmektedir” dedi.

Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Naci İmamoğlu da kadın sağlığı üzerine detaylı bir sunum yaparken, Uzm. Dr. Nuray Keçe de ’Nefes ve Stres Yönetimi’ konulu uygulamalı sunumu ile programı devam ettirdi. Keçe “Doğru ve dengeli nefesle tüm dokulara yeterli oksijen taşınır, atık maddeler vücut dışına atılır. Solunum sırasında diyaframın hareketi iç organlara masaj etkisi yaparak bu organlardaki kan dolaşımını uyarır. Doğru ve Kontrollü nefes kalbin ritminin düzelmesi, kan basıncının düşmesi, kan dolaşımının hızlanması ile kalbin yükünü önemli ölçüde hafifletir. Sindirimin rahatlaması, stresle daha kolay baş edilmesi kolaylaşıp, antidepresan ilaçlara bağımlılığın azalması ve uyku düzensizliğinin ortadan kalkması mümkün hale gelebilir” dedi.

Sunumlarını gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi Naci İmamoğlu ve Uzm. Dr. Nuray Keçe’ye Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Füsun Terzioğlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Özoran tarafından plaket takdim edildi.