Samsun, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan tarihi zenginliği olan bir şehirdir. Kent, antik çağlardan günümüze kadar pek çok medeniyetin etkisi altında kalmış ve çeşitli tarihi olaylara ev sahipliği yapmıştır. 

Antik Dönem: Samsun, antik çağlarda önemli bir Pontus kenti olarak bilinirdi. M.Ö. 7. yüzyılda Miletoslu koloniciler tarafından kurulan kent, Karadeniz'in güney kıyısında yer alıyordu. Miletoslular, bu bölgeyi önemli bir ticaret yolu olarak kullanıyor ve Pontus Krallığı'nın bir parçası olarak Samsun'u yönetiyordu.

Pers İmparatorluğu Dönemi: M.Ö. 5. yüzyılda Pers İmparatorluğu'nun egemenliği altına giren Samsun, Pers yönetimi altında kalmıştır. Bu dönemde ticaretin geliştiği ve şehirde çeşitli kültürel etkileşimlerin yaşandığı bilinmektedir.

Helenistik ve Roma Dönemleri: M.Ö. 4. yüzyılın sonlarına doğru, Büyük İskender'in fetihleri sonucunda Samsun, Helenistik etki altına girdi. Ardından Roma İmparatorluğu'nun egemenliği altına giren şehir, bu dönemde önemli bir liman kenti olarak ticaretin merkezi haline geldi.

Bizans İmparatorluğu Dönemi: Roma İmparatorluğu'nun bölünmesiyle Samsun, Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) sınırları içinde yer aldı. Bu dönemde şehir, ticaretin yanı sıra birçok kilise ve katedralin inşa edildiği bir dini merkez haline geldi.

Selçuklu ve Osmanlı Dönemleri: 11. yüzyılda Türklerin Anadolu'ya göç etmesiyle Samsun, önce Selçukluların ardından Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyeti altına girdi. Osmanlı döneminde, Samsun bir liman kenti olarak önemini korudu ve ticaretin geliştiği bir merkez haline geldi.

Kurtuluş Savaşı ve Mustafa Kemal Atatürk: Samsun, Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç noktası olarak tarihe geçti. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a çıkarak bağımsızlık mücadelesini başlattı. Bu olay, Türkiye'nin modern tarihinde dönüm noktası olarak kabul edilir ve her yıl 19 Mayıs, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanır.

Samsun Bugün: Günümüzde Samsun, modern bir şehir olup sanayi, ticaret ve turizm açısından önemli bir konuma sahiptir. Sahip olduğu tarihi ve kültürel miras, turistlerin ilgisini çekerken, şehir aynı zamanda gelişmiş altyapısıyla ekonomik açıdan da canlı bir merkez olarak varlığını sürdürmektedir.

Samsun'un tarihi, binlerce yıla yayılan zengin bir geçmişi yansıtmaktadır. Antik dönemden itibaren birçok medeniyetin etkisi altında kalan şehir, Türkiye'nin tarih sahnesinde önemli bir rol oynamış ve bu günümüzde de hala devam etmektedir.