Annenin, babanın, eşin ve çocukların değil Kur’an’ın doğum günü... Çünkü Kur’an olmasaydı insanlık karanlıkta kalırdı...

Bu yazımda Kadir Gecesi’ni "Kadir Sûresi’nin içeriği" ile izah etmeye çalışacağım..

Kadr, 1. Ayet: Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.

Neden "ben değil de biz" diyor Rabbimiz? Çünkü vahyin indirilişinde melekler de bulunduğundan "biz" zamirikullanılmıştır... ..

Tenzil:Vahyi indiren kaynağa atfen kullanılır.

İnzal:Bir şeyin bilinemezler aleminden bilinebilirler evrenine inişidir.Yani vahyin gaybden-Levh-i Mahfuz'dan-dünya semasına inişidir.

İnzal, inen hedefe, tenzil ise indiren hedefe yöneliktir.

Leyl:Gece, yani içinden aydınlanabilen gece... İbadet,taat,tilavet,tevbe,zikir vb. ile geçirilerek aydınlanan gece demektir.

Kadir:Şerefli ve kıymetli bir gecedir.

Kadir:Darlık anlamına da gelir. Yani o gece meleklerin çokluğundan yeryüzü daralmıştır adeta.

Kadir:Ölçü ve taktir gecesidir de aynı zamanda.Yani insanın hayatını vahiyle değiştirecek bol ecirli bir gece.Sadece insanı mı değiştirir, hayır indiği her şeyi değiştirir inen vahiy.

İşte bu gece de inmeye başlayan vahiyle kaderlerinin kıymetlendiği şeyler:

-O zamana kadar Hz Muhammed ümmi iken vahiyle Peygamber olmuştur.

-O zamana kadar Mekke normal bir şehir iken vahiyle şehirlerin anası ve emin bir belde ilan edildi.

-O zamana kadar çöl olan topraklar vahiyle mukaddes harem olmuştur.

-O zamana kadar sıradan bir dağ olan Hira vahiyle asırlardır müslümanların ziyaretgahı haline gelmiştir.

O zamana kadar sıradan olan gece vahiyle bir anda Kadir gecesi oluyordu.

.....

.....

Kadr, 2. Ayet: Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin!

İdrak:Kadir gecesini dirayetle değil rivayetle idrak edebiliriz. Yani sen idrak edemezsin Kadir gecesinin ne olduğunu ancak ben bildiririm.Zaten takip eden ayette bunu açıklar:

Kadr, 3. Ayet: Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Peki neden sene, asır, dehr değil de "şehr(ay)" kelimesi kullanılmıştır ve neden bin ay?

Şehr kelimesi diğerlerine göre daha az bir süredir. Yani yaklaşık bir asır mı, 83 yıl mı 1000 ay mı daha kesif bir ifade, tabi ki 1000 ay.

Bir de Arapça da 1000 son sayıdır, sonrakiler bin kullanılarak çoğaltılır,

1 000 000 : elfüelfün, yani bin tane bin...

1000 ay, 83,4 yıl yani fazlasıyla bir ömür demek...

Sıradan bir geceye vahiy iniyor ve onu 1000 aydan daha kıymetli yapıyor. O halde biz de kendimizi Kur’an’la değiştirebilirsek gecelerimiz bir ömre bedel olur. Yani değiştikten sonra düzgün olarak devam edebilirsek sonraki tüm gecelerde kadir gecesi olur. Bir gece kutlayıp sonra günahlara devam edenler kadir gecesini anlamamıştır. Peki, vahiyle değişirsek ne olur?

Kadr, 4. Ayet: Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.

Yani Kur’an’la değişenlere, "melekler inerde inerler" sanki "vahiy getirir de getirirler" gibi... Kur'an'la sürekli yaşadıkça yeni şeyler iniyor ve yeni şeyler öğreniyor gibi...

Hayırlı her iş için inerler melekler...

İşte bunlar hayatımızı değiştirecek mutluluğun formülleri için tenezzül ederler. Artık her şeye farklı bakmaya başlarız bundan sonra. Ve bu durum:

Kadr, 5. Ayet: O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

Karanlıklar gidip vahyin aydınlığı hakim oluncaya kadar sürer(bir gece değil).

Peki bu gece ne zaman?

Bu konu da çok değişik bilgiler mevcuttur ancak en net bilgi şudur:

"KADİR GECESİ RAMAZAN AYI'NIN HER GECESİ OLABİLİR"

Bakara sûresinin 185.ayetinde Rabbimiz,Kur’an’ı Kerim’i Ramazan da indirmeye başladığını bildirmektedir.

O halde Ramazan ayının her gecesini Kadir gecesi heyecanıyla idrak etmeliyiz.

Rabbim cümlemizi Kadir gecesinin kadrini idrak edebilenlerden eylesin...

Bayramınız şimdiden mübarek olsun.

Selam ve dua ile.

Bekir Taşkın

Bahçeli Camii İmam Hatibi