Bafra tarihi M.Ö beşbinli yıllarda başlamasına rağmen, Cumhuriyet döneminde 1924 yılında Atatürk'ün direktifi ile Tayyare Cemiyetine uçak bağışlayan bir ilçenin adıdır Bafra. Atatürk Samsun'a çıktığında Bafra köylerinde en az 2500 Türk, Rum eşkıyalar tarafından öldürülmüştü.

 

Bafra ovası ülkemizin Çukurova'dan sonra en önemli ovasıdır. Ortasından geçen Kızılırmak ise ülkemizin en uzun nehridir. Kızılırmak deltası 560 bin dekar alanın içinde balık gölleri ve 316 kuş türü ile dünya çapında tanınmış kuş cenneti gelecekte turizmin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bafra'nın il olması için çok gayret gösterilmişse de bu hayali suya düşmüştür.

 

 

 

Bafra ilçesi halkı kendi lisesini, köy yollarını, imece usulü yapmış, tarımda, balıkçılıkta, sporda, eğitimde, sağlıkta çok ileri düzeyde olduğunu göstermiştir. Esnafının kabiliyeti herkes tarafından kabul edilir. İlçemiz birçok konuda avantajlı durumda olmasına rağmen özellikle tarıma dayalı sanayi tesisleri ekonomik krizlerden etkilenmiş ve başta un fabrikaları olmak üzere salça fabrikaları çeltik fabrikaları kapanmış bazıları el değiştirmiştir. Birçok aile işletmesi kapanmış, girişimci işadamları zor durumda kalmışlardır.

 

 

 

Ülkemizde tarımsal alanda üretim planlaması olmadığı için birçok çiftçi bazı yıllar ürünleri para etmediğinden icralık olmuşlardır. Çiftcinin ürününü pazarlamak için halcilik yapan bazı esnaflar sattıkları ürünün parasını alamadığı için iflas etmişler ve bazıları komisyoncu olmalarına rağmen 1000 dekar civarında sebze üretimi yaparak asli görevlerini ihmal etmişlerdir. Hal yasası ülke çapında uygulamada bazı sorunlarla karşılaştığı için tarladan çatala olan süreç takip edilememektedir ve 200 civarında sebze meyve halinin sadece 13 halde altyapı bulunmakta ve takip yapılmakta, yasaya uygun çalıştığı ifade edilmektedir.

 

 

 

Ülkemizde üretim yapan çiftçilerin yarısı ÇKS'de yer almadığı için desteklemelerden istifade edemiyor, aynı şekilde Bafra da yaklaşık 400 bin dekar arazi ÇKS'de yoktur, hazine arazileri 2B arazileri ile miras hukukundan dolayı ÇKS kayıtları sağlıklı değildir. Bafra'da yılda ortalama 500 bin ton yazlık ve kışlık sebze üretilmekte, ürünleri değerlendirmek için turşu ve konserve tesisleri ve kurutma yöntemleri yoktur, pazarlama kooperatifleri kurulmadığı için pazarlamada sorunlar devam etmektedir. Gelişmiş Avrupa ülkelerinde ihracaata uygun kaliteli ürün üreten üreticiler örgütlü olup, ihracaatcılar desteklenmekte, üretim planı yapılarak, maliyetler düşürülerek üreticiler desteklenmektedir. Örneğin Hollanda'da bir milyon hektar arazide 100 bin çiftçi yılda 90 milyar dolarlık ihracaat yapmaktadır. Biz 24 milyon hektar arazide yaklaşık 3 milyon çiftçi ile18 milyar dolar ihracaat yapmaktayız. Bafra'nın sorunlarını çözmek ve kalkınmasını geliştirmek için Bafra Kaymakamı, Belediye Başkanı, Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası, Ticaret Borsası, Üniversite ve Meslek Yüksek Okulu yöneticileri, üretici birlikleri ve varsa diğer sivil toplum örgütleri Bafra Tarım Konseyi adı altında toplanmaları ve öncelikleri tespit ederek çözmeleri veya yetkililere iletmeleri gerekir.