Tüketim toplumu kavramı, modern toplumların temel özelliklerinden biridir ve tüketicilik kültürünün egemen olduğu bir toplumsal yapıyı ifade eder. Tüketim toplumu, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmetlere olan taleplerinin sürekli artması ve bireylerin kimliklerini ve statülerini tüketim yoluyla ifade etmeleri üzerine kuruludur. Bu toplumda, tüketim merkezli bir ekonomik sistem etrafında dönen bir döngü vardır: İnsanlar mal ve hizmetleri satın alır, tüketir ve daha fazla satın alır.

Ancak, tüketim toplumu beraberinde bazı sosyal sorumlulukları da getirir. Artan tüketim ve kaynak kullanımı çevresel etkileri beraberinde getirir. İklim değişikliği, kaynakların tükenmesi, atık ve kirlilik gibi sorunlar tüketim toplumunun doğal sonuçlarıdır. Bu nedenle, tüketim toplumunun sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk perspektifinden ele alınması gerekmektedir.

Sosyal sorumluluk, bireylerin, kurumların ve toplumun genel olarak toplumsal, çevresel ve ekonomik etkilerini dikkate alarak hareket etmelerini ifade eder. Tüketim toplumu içerisinde sosyal sorumluluk, tüketicilerin bilinçli ve sürdürülebilir tüketim tercihlerinde bulunması, şirketlerin etik ve çevresel standartlarına uyması, hükümetlerin sürdürülebilirlik politikaları geliştirmesi gibi alanlarda kendini gösterir.

Tüketiciler, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek çevresel etkileri minimize eden ürünleri tercih edebilirler. Örneğin, geri dönüşümlü malzemelerden yapılmış ürünleri satın alabilir, enerji tasarruflu cihazları kullanabilir veya yerel üretimi destekleyebilirler. Şirketler ise çevre dostu üretim süreçleri benimseyerek doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına katkıda bulunabilirler. Ayrıca, şirketlerin toplumun ihtiyaçlarına duyarlı olması, işçi haklarına saygı göstermesi ve toplum hizmetlerine katkıda bulunması da sosyal sorumluluk açısından önemlidir.

Hükümetler, tüketim toplumunun yönlendirici gücüyle birlikte, sürdürülebilirlik politikaları geliştirerek ve çevresel düzenlemeler yaparak toplumun sosyal sorumluluklarını teşvik edebilir ve sürdürülebilir bir geleceğe yönelik adımlar atabilir.