Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarımızda görev yapan özel eğitim öğretmenlerimizin    “Evde Eğitim Kapsamında” resen görevlendirildikleri bilgisini aldık.

            Özel eğitim okullarında görev yapan sınıf öğretmenleri, “Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Haftalık Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Çizelgede” aylık karşılığı ders saatinin 18 saat, zorunlu ek ders görevinin ise 12 saat olduğu belirtilmektedir.

            Özel Eğitim Öğretmenleri 30 saat derse girerek üzerlerine düşen aylık karşılığı ders saatini ve zorunlu ek ders görevlerini yapmakta, ancak talep etmeleri halinde ise evde eğitim kapsamında isteğe bağlı olarak görev alabilecektir.

          Özel eğitim öğretmenlerinin okul dışında bir aile hayatları da vardır. Okulda ki görevlerini yapan öğretmenlerimiz, aynı zamanda kendi çocuklarına ve eşlerine zaman ayırmakta ve sorumluluklarını da yerine getirmek durumundadırlar. Bu nedenle isteğe bağlı olmadan yapılan resen görevlendirilmeler hukuka aykırıdır.

       Ayrıca yapılan resen görevlendirmelerde evde eğitim hizmetleri yönetmeliğine aykırı olarak, evde eğitim hizmetine ihtiyaç duyan çocuğun öğretmen ihtiyacının resen görevlendirmelerde sadece kayıtlı olduğu okulun öğretmenlerinden karşılanmaktadır. Evde eğitim hizmetine en çok ihtiyaç duyan öğrenci potansiyeli özel eğitim okullarındadır. Bu öğrencilerin ihtiyaçlarının öğretmenin istekli olup olmadığına bakılmaksızın aynı okuldan karşılanıyor olması, özel eğitim öğretmenlerinin 30 saatin üzerine mecburen bu eğitimleri vermek zorunda bırakılması anlamına gelmektedir. Resen görevlendirmede açık olarak belirtildiği gibi, “öğrencinin yerleşim yerindeki eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerden mağduriyetlere sebep olmayacak şekilde” yapılması gerekmektedir.

          Anayasanın 18. ve 50. maddeleri;

 

            II. Zorla çalıştırma yasağı

            Madde 18 – Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.

            Şekil ve şartları kanunla düzenlenmek üzere hükümlülük veya tutukluluk süreleri içindeki çalıştırmalar; olağanüstü hallerde vatandaşlardan istenecek hizmetler; ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir çalışmaları, zorla çalıştırma sayılmaz.

 

            B. Çalışma şartları ve dinlenme hakkı

            Madde 50 – Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.

            Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.

            Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.

Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir.

şeklinde olup, angarya yasağı ve dinlenme hakkı anayasal bir hak olarak tanımlanmıştır. Bu doğrultuda kamu çalışanlarına mevzuatta belirlenen görevleri dışında verilecek olan zorunlu görevlerin anayasanın bu hükümlerine aykırılık teşkil edeceği açıktır.

Diğer yandan aynı hususlar Türkiye’nin de taraf olduğu ve iç hukuk mevzuatının parçası haline gelmiş uluslararası sözleşmelerde de aynı doğrultunda güvenceye alınan “dinlenme hakkı” ve “zorla çalıştırılma yasağına” da aykırıdır.

Eğitim-İş Sendikası olarak, her çocuğun eğitim hakkını önemsiyoruz. Evde eğitim hizmetini almak isteyenlerin sayısının her geçen gün giderek artması nedeniyle talebi karşılamak için özel eğitim öğretmenlerinin hukuksuz olarak resen görevlendirilmelerini kabul etmiyoruz.

Sayın Bakanlık yetkilileri, biz Eğitim-İş Sendikası olarak görevimiz gereği, okullara ziyaretler yaparak sorunları ilk ağızdan dinleyip çözüm noktasında üzerimize düşeni yapmakta iken, sizler sağır ve dilsiz taklidi yapmaktasınız. Resmi yazılarımıza cevap bekliyoruz. Anayasal ve özlük haklarını ihlal ediyorsunuz. Çalışanların şevkini kırarak iş verimini düşürüyorsunuz.

Biz Eğitim-İş Sendikası olarak, üyelerimizden aldığımız güç ile bu hukuksuz uygulamanızı ret ediyoruz.

Eğitim-İş Sendikası olarak önerimiz:

1-Aylık ve zorunlu ek ders karşılığını dolduran öğretmenlere bu görev resen verilemeyecektir.

2-Aylık ve zorunlu ek ders karşılığını dolduran öğretmenlere bu görev isteğe bağlı olarak verilebilecektir.

3-Evde eğitim hizmetlerinde öğretmen ihtiyacı için duyuruya çıkılarak, başvuru alınacak ve istekli olanlar görevlendirilecektir.

4-Evde eğitim hizmetlerinde öğretmen ihtiyacı için duyuru sonunda başvuru yoksa norm kadro fazlası öğretmenler ile aylık ve zorunlu ek ders görevini dolduramayan öğretmenler resen görevlendirilecektir.

5- İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri kadrosuna, ilçenin ihtiyacı kadar özel eğitim öğretmeni normu planlanmalıdır.

Eğitim-İş Sendikası olarak; özel eğitim öğretmenlerimizin bu şekilde bir görevlendirmeye tabi tutulmasının, özlük haklarına aykırı olduğunu ifade ediyor,  Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerini buradan uyarıyoruz. Bu görevlendirmelerden kaynaklanabilecek her türlü mağduriyetle alakalı olarak gereken hukuki mücadeleyi başlatacağımızı da ifade ediyoruz.