Mikrosefali, beynin normalden daha küçük olduğu ve genellikle doğumda başlayan bir durumdur. Beynin gelişimi esnasında, hamilelik sırasında veya doğumdan sonra oluşan bir dizi faktör nedeniyle meydana gelebilir. Bu durum genellikle bebeklerde baş çevresinin normalden küçük olmasıyla fark edilir.

Mikrosefali nedenleri arasında genetik faktörler, enfeksiyonlar (örneğin Zika virüsü gibi enfeksiyonlar), alkol veya bazı ilaçların kullanımı, beslenme eksiklikleri, radyasyon maruziyeti gibi çeşitli faktörler bulunabilir. Her mikrosefali vakası farklı olabilir ve nedeni kesin olarak belirlenemeyebilir.

Tedavi, mikrosefaliye neden olan altta yatan faktörlere bağlı olacaktır. Tedavi genellikle semptomları hafifletmeyi, kişinin yaşam kalitesini artırmayı ve günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamayı amaçlar. Tedavi planı, fizyoterapistler, konuşma terapistleri, ergoterapistler ve diğer uzmanların bir araya gelerek bireysel ihtiyaçlara göre belirlenmesi gerekebilir.

Mikrosefali durumu her hasta için farklılık gösterebilir. Bazı durumlarda semptomlar hafif olabilirken, diğer durumlarda daha ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Tedavi genellikle semptomatik ve destekleyici olmakla birlikte, duruma özgü farklı tedavi yaklaşımları olabilir. Özellikle altta yatan neden tedavi edilebilirse veya semptomlar yönetilebilirse, kişilerin yaşam kalitesinde belirgin bir iyileşme olabilir.